1. Selger svarer ikke på henvendelser, kan dere gjøre noe med det?

Det kan være flere grunner til at annonsør ikke svarer på henvendelser, vi kan derfor ikke stanse en annonse på grunnlag av dette.
Får du ikke tak i annonsøren anbefaler vi at du leter videre på AutoNet i tilfelle det er andre som selger lignende produkt.

 

2. Misvisende pris/informasjon i annonse

Hvis du finner en annonse med misvisende pris eller informasjon kan du rapportere inn annonsen via rapporteringslinken du finner nederst i annonsen det gjelder.

 

3. Useriøs annonse

Hvis du finner en annonse du mener er useriøs kan du rapportere inn annonsen via rapporteringslinken du finner nederst i annonsen det gjelder. Husk å spesifisere hva du mener er useriøst ved annonsen.

 

4. Kopi/replika

Finner du annonser som inneholder kopi/replika av varemerker kan du rapportere inn annonsen via rapporteringslinken du finner nederst i annonsen det gjelder. Vi tillater ikke salg av kopier på AutoNet.

Her finner du informasjon om piratkopiering og varemerkeforfalskning fra offentlige myndigheter https://velgekte.no/ 

 

5. Mistanke om svindel

Hvis du finner en annonse du ønsker vi skal se nærmere på fordi du mistenker svindel kan du rapportere inn annonsen via rapporteringslinken du finner nederst i annonsen det gjelder. Ta gjerne med litt info om hva du konkret reagerer på.

 

6. Annonsør oppfordrer til å gi bud, kan dere fjerne annonsen?

Det bryter ikke med reglene på AutoNet å oppfordre til å gi bud. Det eneste som kreves er at man enten lar prisfeltet stå tomt, eller at prisen oppdateres etterhvert som budene kommer inn. Det er ikke noe krav at det skal stå i annonsen at man tar imot bud.