eCoC

AutoNet gjør det mulig for profesjonelle kjøretøyimportører å sende inn elektronisk samsvarserklæring - eCoC (Certificate of Conformity).

Om tjenesten

Importør sender inn melding om preregistrering av kjøretøy inkludert eCoC i XML-format som definert av IVI-formatet (Initial Vehicle Information). Innsender får tilbakemelding/respons på fra tjenesten, positiv tilbakemelding vil si at kjøretøyet er registrert i Kjøretøyregisteret. Ved negativ tilbakemelding/respons vil de gis feilmeldinger for felter som er påkrevet, samt advarsler for felter vi ønsker informasjon om.

Kostnader ved bruk av tjenesten

eCoC inngår i Drift-modulen. Pris per mnd for bruk av tjenesten er følgende:

Antall innmeldinger per mnd Pris per innsending
1 - 5 100.00 kr
6 - 10 75.00 kr
11 - 25 60.00 kr
26 - 50 50.00 kr
51 - 100 40.00 kr
101+ Kontakt oss