🤝 Vi samarbeider med Statens Vegvesen med flere tjenester

Statens Vegvesen

Autosys har siden 2020 lansert åpne API-er for bransjen, og vi var blant de første tilbyderne av API-er til Statens Vegvesen. Dette har gitt oss en unik forståelse og innsikt i bransjens behov og ønsker.

 • Salgsmelding og eierskifte
 • Send kjøreseddel til SVV og Politiet
 • Kontroller førerkort digitalt
 • Utvidet kjøretøyinformasjon
 • eCoC
Kjernefunksjoner

Hjertet i løsningen vår

Salgsmelding og eierskifte

Kontraktflyten inkluderer muligheten til å sende salgsmelding og eierskifte direkte til Statens Vegvesen.

 • Kontrakt og salgsmelding signeres i PaDES-format med BankID
 • Ved næringssalg kontrolleres signaturrett/prokura mot Brønnøysundregistrene
 • Mulig for både innkjøp og salg av kjøretøy
 • Etter omregistrering får du lenke til Skatteetaten for å gjøre opp omregistreringsavgift

Send kjøreseddel til Statens Vegvesen og Politiet

Ved oppretting/kansellering av kjøresedler sendes dette direkte til Statens Vegvesen og Politiet.

Se video

Kontroller førerkort digitalt

I samme arbeidsflyt som prøvekjøring (kjøreseddel) kan du også kontrollere sjåfør mot flere førerkortklasser digitalt og få svar i sanntid.

eCoC

AutoNet gjør det mulig for profesjonelle kjøretøyimportører å sende inn elektronisk samsvarserklæring - eCoC (Certificate of Conformity).

 • Godkjent tredjepart hos SVV
 • eCoC innsending i sanntid
 • Sett opp egen arbeidsflyt
 • API integrasjon til AutoNet
Les mer