To-veis

Regnskapsintegrasjon

I AutoNet forstår vi betydningen av effektiv økonomistyring i forhandlerbransjen. Derfor tilbyr vi en sømløs to-veis regnskapsintegrasjon med både PowerOffice og Tripletex, to av de ledende regnskapssystemene i markedet.

Tripletex

PowerOffice

Prosjektstyring av kjøretøy

AutoNet oppretter et dedikert prosjekt for hvert kjøretøy automatisk når det kjøpes eller selges.


Denne tilnærmingen sikrer at alle inn- og utgående kontrakter, samt alle relaterte kostnader, knyttes direkte mot det aktuelle kjøretøyet.

To-veis informasjonsflyt

Vi sikrer en to-veis kommunikasjon som gjør det mulig for regnskapsføreren å arbeide direkte fra regnskapsprogrammet, mens du som bruker kan administrere alle nødvendige oppgaver fra AutoNet.

Regnskapsføreren jobber fra regnskapsprogrammet - og du fra AutoNet.

Rentekostnader og Reklamasjonssaker

Vi fører automatisk rentekostnader på lån mot hvert kjøretøy.


Ved reklamasjonssaker, kan eventuelle tapsføringer enkelt knyttes direkte mot det relevante prosjektet.

Fordelene To-veis Regnskapsintegrasjon

Automatisering og Tidsbesparelse

Reduserer manuelt arbeid og tidsbruk på regnskapsføring.

Mindre feil og mindre kostnader

Minimerer menneskelige feil og få reduserte kostnader på regnskapet.

Real-time data

Enhver endring eller transaksjon i AutoNet reflekteres umiddelbart i regnskapsprogrammet, og omvendt, slik at begge systemer alltid er synkronisert.

Effektivitet i Arbeidsflyt

Denne integrasjonen eliminerer behovet for dobbeltarbeid og manuell dataoverføring, noe som sparer verdifull tid og reduserer risikoen for feil.

Trenger du mer informasjon?

Book et møte